Skottår – När är nästa gång det är skottår?


Skottår är när vi får en till dag i februari. Och denna sida handlar om just exakt den dag. Vad som gjort att vi får en dag till i februari vad fjärde år. Och om att det finns många som födds på denna dag och alltså inte får någon egen dag mer än var fjärde år. Vill du bidra till guiden kan du kontakta oss eller skriva en kommentar nedan.

När är nästa Skottår

Nästa skottår är 2024. Det infaller alltid vad 4:e år så i skrivande stund är det alltså 2024 som är nästa skottår. Sedan är det 2028 efter det och så vidare.