När är det vår 2023?


När är det vår 2023? Just nu ställer sig många frågan om när det änligen blir vår i Sverige igen. Och för att svara på den frågan så måste vi helt enkelt ta den meteorologiska definitionen av vad vår är för något. En vårdag är en tempratur över 0 och som är under 10 grader. Om det inträffar 7 vårdagar på raken så är det alltså vår. Så enkelt är det. Årets första vårdag vet man alltså inte på förhand utan i efterhand. Om vi till exempel får över 0 grader 1 mars och sedan har det 7 dagar framåt så var vårens första dag just 1 mars. Men har du inte en spåkula så vet du förmodligen inte det den 1 mars.

När är det vår i Sverige 2023

Våren kommer till olika platser i Sverige vid olika datum – så långt förstår säker de flesta. Men när inträffar vanligtvis våren då? Jo börjar vi titta längst ned i landet så kan du hålla ökonen på tempraturmätare i slutet av februari. Bor du däremot i Mars så kan du börja i mitten av mars någon gång. Lite längre upp i Österstund får du vänta en månad till – ca mitten av april det vill säga. Och bor du långt långt upp i vår land så är det vanligtvis i början av maj någon gång. Du kan ju börja några dagar innan och hålla reda på tempraturen. Du bör ha en digital mätare med funktion att visa hur kallt det varit som kallas under dygnet för att själv kunna se när våren kommer.

Fördjupning i: När är det vår 2023?

Våren är en efterlängtad tid på året i Sverige. Efter en lång och mörk vinter, börjar man se tecken på att våren är på väg. Men när räknas det egentligen som vår i Sverige? Det är en fråga som många ställer sig och som kan vara svår att besvara. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vad som definierar våren i Sverige och när det räknas som vår.

Astronomisk vår

Den astronomska våren definieras av vårdagjämningen, vilket är den tidpunkt på året när dagen och natten är lika långa. Detta inträffar vanligtvis den 20 eller 21 mars varje år. Vid vårdagjämningen har solen en högre höjd över horisonten, vilket gör att det blir mer ljus och värme. Detta är också en viktig faktor för att vårtecken ska dyka upp och för att växterna ska börja gro och blomma.

Den astronomska våren markerar alltså den tidpunkt på året när solens vinkel i förhållande till jorden gör att vi får mer dagsljus och värme, och det blir därmed lättare för växterna att växa. Det är också vid den astronomska våren som många djurarter börjar sin parningssäsong.

Meteorologisk vår

Den meteorologiska våren är den tid på året då temperaturen börjar stiga och det blir mildare ute. Enligt SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, räknas meteorologisk vår från och med den 1 mars. Detta beror på att man då räknar tre månader bakåt från sommarsolståndet den 21 juni, vilket innebär att man hamnar på den 1 mars som startpunkt för våren.

Den meteorologiska våren definieras också av att dygnsmedeltemperaturen är över noll grader under sju dagar i följd. Detta innebär att det är troligt att snön smälter bort och att våren är på väg.

Sammanfattning

Så när räknas det egentligen som vår i Sverige? Enligt SMHI räknas den meteorologiska våren från och med den 1 mars, medan den astronomska våren definieras av vårdagjämningen som vanligtvis inträffar den 20 eller 21 mars varje år. Båda definitionerna bygger på att temperaturen börjar stiga och att det blir ljusare och varmare ute, vilket i sin tur gör att växterna börjar gro och blomma och att djurarter börjar sin parningssäsong.

Källor till När är det vår 2023