Integritetspolicy

Den här integritetspolicyn gäller när du använder vår webbplats och dess tjänster. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Personuppgifter vi samlar in

Den enda personliga information som vi samlar in är den information du frivilligt tillhandahåller till oss genom vårt kontaktformulär och genom kommentarer som du gör på vår webbplats. Denna information kan innefatta ditt namn och din e-postadress. Enbart det du själv skriver.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina kontaktuppgifter enbart för att besvara meddelanden vi mottar via vårt kontaktformulär och för att moderera och svara på kommentarer på vår webbplats. Vi kommer inte att sälja, byta, eller på något annat sätt överföra dina personuppgifter till tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina kontaktuppgifter som vi behandlar. Vilket som sagt enbart är det du själv skriver i kommentarsfältet eller i vårt kontaktformulär.

Kontakta oss

Om du har några frågor kan du kontakta oss.