Hur skriver man datum?


Att skriva datum kan verka enkelt, men det finns faktiskt några regler och konventioner som bör följas för att undvika missförstånd och förvirring. Här är några tips för hur man skriver datum på ett korrekt sätt.

Använd rätt ordning

För löpande text bör du skriva datumet enligt följade: dag, månad och sedan år. Till exempel: 29 januari 2023. Skriv alltid helt årtal. Alltså inte 29 januari 23. Men där datum inte skrivs i löpande text så ska det enligt internationell standard ISO 8601 ska datum som istället skrivas så här: 2023-01-29 eller 2023.01.29. Kom dock ihåg att det utanför EU och norden kan variera i vilken ordning man skriver ut datum. Skriv då 29 januari 2023 för att undvika missförstånd.

Skriv ut månaden

För att undvika missförstånd är det viktigt att skriva ut månaden istället för att bara använda siffror. Detta är särskilt viktigt när man skriver på ett annat språk eller kommunicerar med någon från ett annat land, eftersom olika länder använder olika datumformat. Till exempel kan 12/11/2023 betyda 11 december 2023 i vissa länder, medan det i andra länder betyder 12 november 2023.

Använd rätt stavning

Det är viktigt att stavningen av månaderna är korrekt. Se till att använda stor bokstav i början av varje månad och att stavningen är korrekt. Till exempel: Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, Juli, Augusti, September, Oktober, November, December.

Använd rätt format

Det finns olika format för att skriva datum beroende på var i världen du befinner dig eller vilken situation du skriver för. I Sverige används oftast formatet dag/månad/år, medan USA använder formatet månad/dag/år. När man skriver formella dokument, som till exempel brev eller avtal, bör man använda det fullständiga datumet med ordet ”den” före dagen och månaden. Till exempel: ”den 29 januari 2023”.

Använd förkortningar med försiktighet

Det är vanligt att förkorta månadsnamnen när man skriver datum i vardagligt tal, men det kan lätt leda till förvirring. Se till att förkortningarna är välkända och förstådda, och undvik att använda förkortningar i formella sammanhang. De vanligaste förkortningarna för månaderna är: jan., feb., mar., apr., maj, jun., jul., aug., sep., okt., nov., dec.

Sammanfattning av Hur skriver man datum

Genom att följa dessa enkla tips kan du skriva datum på ett korrekt sätt och undvika missförstånd och förvirring. Kom också ihåg att olika länder och situationer kan kräva olika datumformat och att det är viktigt att anpassa sig efter dessa för att undvika kommunikationsproblem.

Hittar du något du anser vara fel i texten ovan så får du hemskt gärna tipsa oss om det så vi kan titta på det. Ibland är det den mänsliga faktorn som gör att det smyger sig in fel.